رییس دیوان عالی کشور اظهار داشت: در پرونده اکبر طبری هشت عنوان اتهامی وجود دارد و دیوان عالی کشور اجازه رسیدگی مجدد نسبت به دو مورد از این عناوین اتهامی را صادر کرده است.

سید احمد مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه در سخنانی با اشاره به صدور دستور رسیدگی مجدد نسبت به دو مورد از عناوین اتهامی اکبر طبری از سوی دیوان عالی کشور بیان کرد: در شرایطی که رای قطعی در پرونده‌ای صادر شود و در مرحله اجرا قرار بگیرد، حق محکوم‌علیه است که اگر شرایط برای او فراهم باشد، تقاضای اعاده دادرسی کند و آقای طبری هم که رای قطعی و در حال اجرا داشت از این امر مستثنی نبوده است و می‌توانست تقاضای اعاده دادرسی کند.

وی در پرونده آقای طبری 8 عنوان اتهامی وجود دارد و پس از بررسی مستنداتی که او ارائه داده، دیوان عالی کشور اجازه رسیدگی مجدد نسبت به دو مورد از این عناوین اتهامی را صادر کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: تجویز اعاده دادرسی به معنی نقض رای نیست؛ بلکه اجازه‌ای است که به دادگاه داده می‌شود تا مستندات ارائه داده شده را مورد توجه و رسیدگی قرار دهد./ ایسنا