سخنگوی هیات منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی اظهار داشت: پرونده‌های پایگاه خبری مبارز امروز و پایگاه خبری رجا نیوز رسیدگی شد و طبق نظر هیئت منصفه، مدیرمسئول  رجا نیوز با اکثریت قریب به اتفاق آراء مجرم شناخته نشد.

احمد مومنی‌راد سخنگوی هیات منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی امروز (سه‌شنبه) در این رابطه بیان کرد: در روز دوشنبه 23 خرداد 1401 در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی دو پرونده رسیدگی شد.

وی ادامه داد: متهم این پرونده، مدیر مسئول و نویسنده پایگاه خبری مبارز امروز و اتهامات وی نشر اکاذیب، توهین و افترا بود.

مومنی‌راد افزود: هیات منصفه پس از شنیدن اظهارات شکات و وکلای مدافع آنان همچنین شنیدن دفاعیات متهم در اتهامات یادشده، متهم را به اتفاق آراء در همه موارد اتهامی مجرم دانست، همچنین هیات منصفه متهم را مستحق تخفیف ندانست.

سخنگوی هیات منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی درباره پرونده دوم که دو متهم داشت، گفت: متهمان این پرونده مدیرمسئول و نویسنده پایگاه خبری رجا نیوز به اتهام اهانت به مراجع تقلید بود که هیات منصفه متهم را با اکثریت قریب به اتفاق آراء در اتهام یادشده مجرم ندانست./ ایرنا