مطالب آموزشی


آثار خاص دعوای تصرف عدوانی چیست

دعوای رفع تصرف عدوانی دارای آثار و شرایطی است که از سایر دعاوی متمایز می گردد از جمله لازم الاجرا بودن حکم بدوی و نداشتن اثر تعلیقی از بابت تجدیدنظرخواهی بر حکم بدوی می باشد.
11 مرداد 1400

شیوه های شهادت در دادگاه

شهادت از جمله ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری است که برای قاضی موضوعیت دارد یعنی در صورت عدم تعارض میان اظهارات شهود، قاضی مکلف به پذیرش است مگر اینکه علم قاضی خلاف آن باشد.
11 مرداد 1400

ویژگی های لازمِ برای قبول شهادت

شهود برای بیان شهادت خویش بایست شرایطی داشته باشند تا شهادت ایشان مورد پذیرش محکمه قرار گیرد در واقع شهود بایست به شهادتی که می دهند بدواً علم داشته باشند و از روی ظن یا گمان شهادت ندهند.
11 مرداد 1400

تعیین کارشناس رسمی دادگستری

چگونگی تعیین کارشناس رسمی دادگستری، نحوه ابلاغ، نحوه ارجاع، اعلام نظریه کارشناسی، مهلت انجام کارشناسی، مهلت اعتراض به نظر کارشناسی از جمله مواردی است که توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده به پرونده انجام می شود.
11 مرداد 1400

طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور

طلاق در برخی از کشورها، حق قانونی زن و مرد شناخته شده است و در برخی از کشورهای دیگر ممنوع اعلام شده است که این به مسائل تقنینی، اجتماعی و فرهنگی آن کشورها بستگی دارد اما اگر تبعه کشور الف که مقیم کشور ب است، تصمیم بر طرح دعوای طلاق در کشور ب را داشته باشد، آیا حکم طلاق که در محاکم کشور ب صادر شده است، در کشور الف لازم الاجراست یا خیر؟
31 تیر 1400

انواع طلاق چیست

ازدواج آغازگر یک رابطه مشترک و تشکیل دهنده نهاد مقدس خانواده است و طلاق پایان گر یک رابطه نافرجام مشترک و منحل کننده نهاد مقدس خانواده است که بعضاً به مانند دارو، درمانگر حیات روحی و جسمی دو انسان و بعضاً به مانند نوشیدن جام زهر، به نوعی خودکشی فردی خواهد بود.
31 تیر 1400

چگونگی جذب مترجمین رسمی

آیین نامه اجرایی اصلاح ماده 3 راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر ترجمه رسمی مصوب 1316 والحاقات بعدی، به قوه قضائیه این اجازه را داده است که از میان فارغ التحصیلان زبان های خارجی نسبت به جذب مترجمین رسمی اقدام کند.
31 تیر 1400