مطابق با بخشنامه­ های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رفع سوء اثر از چک­های برگشتی اشخاص به 6 روش ذیل قابل انجام است.

تامین موجودی

1- بدیهی­ ترین راه ممکن تأمین موجودی به منظور وصول چک­های برگشتی می ­باشد. در این روش صادرکننده تمام یا میزان کسری محل چک را به سپرده جاری واریز کرده و بانک پس از رفع برگشت چک و پرداخت مبلغ آن به ذینفع، نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی مشتری اقدام می­ کند.

ارایه لاشه چک

2- ارائه لاشه ­ی چک برگشتی: در صورتی که لاشه­ ی چک در دست صادرکننده ­ی چک باشد، بدین معناست که وجه چک وصول یا به هر طریقی رضایت دارنده­ی چک جلب شده است.

 ارائه رضایت­نامه محضری

3- ارائه رضایت­نامه محضری ذینفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک، بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذینفع چک می­تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، رضایت خود را اعلام داشته و بانک با دریافت رضایت­نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک اقدام نماید. در صورتی که ذینفع چک شخص حقوقی باشد، صرفا با ارائه نامه رسمی آن نهاد، این امر تحقق می ­یابد.

واریز و مسدود کردن وجه چک

4- واریز وجه چک به حساب سپرده قرض ­الحسنه جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه

حکم مرجع قضایی

5- اقامه رسیدگی قضایی و منتج از آن صدور حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی

اخذ نامه از مرجع ثبتی

6- ارائه نامه­ ای از مرجع ثبتی ذی صلاح موضوع ماده­ی 381 آیین ­نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم ­الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مبنی بر اجرای چک (با ذکر مشخصات اصلی چک) و لزوم رفع سوء اثر از آن. (تهیه مطلب توسط مرجع حقوقی ایران)