فهرست دفاتر پیشخوان دولت استان کردستان (6707 مورد)


دفتر پیشخوان دولت  شهرسقز شماره 72-28-1005 در استان کردستان

دفتر پیشخوان دولت شهرسقز شماره 72-28-1005 در استان کردستان

مسئول: محمد رشیدی

آدرس:بالاتر از میدان استقلال، روبروی کمیته امداد بالاتر از میدان استقلال، روبروی کمیته امام خمینی
دفتر پیشخوان دولت  شهرمریوان شماره 72-28-1132 در استان کردستان

دفتر پیشخوان دولت شهرمریوان شماره 72-28-1132 در استان کردستان

مسئول: دلبر محمدی

آدرس:بلوار پرستاری - روبروی بیمارستان بوعلی
دفتر پیشخوان دولت  شهرمریوان شماره 72-28-1066 در استان کردستان

دفتر پیشخوان دولت شهرمریوان شماره 72-28-1066 در استان کردستان

مسئول: آرمان خانگی

آدرس:بلوار شهید عبادت- نبش کوچه عبدالقادر گیلانی