فهرست دفاتر اسناد رسمی استان یزد (7623 مورد)


دفتر اسناد رسمی شماره 48یزد در استان یزد

دفتر اسناد رسمی شماره 48یزد در استان یزد

سردفتر:عاطفه اسدی

آدرس:یزد بلوار شهید دشتی رو به رو بانک تجارت حمیدیا
دفتر اسناد رسمی شماره 108اردکان در استان یزد

دفتر اسناد رسمی شماره 108اردکان در استان یزد

سردفتر:محمدرضا بهشتیان

آدرس:اردکان- خ امام روبروی دانشکده طب سنتی - کد پستی: 8951634548
دفتر اسناد رسمی شماره 121اردکان در استان یزد

دفتر اسناد رسمی شماره 121اردکان در استان یزد

سردفتر:حسین سرداری اردکان

آدرس:اردکان خ مطهری جنوبی جنب بنگاه املاک بهزادی-روبروی بن بست 26 - کد پستی: 8951814139
دفتر اسناد رسمی شماره 112هرات در استان یزد

دفتر اسناد رسمی شماره 112هرات در استان یزد

سردفتر:سیدحامد مرتضوی زارچ

آدرس:خاتم هرات خ امام روبروی بانک صادرات - کد پستی: 8988145175
دفتر اسناد رسمی شماره 36هرات در استان یزد

دفتر اسناد رسمی شماره 36هرات در استان یزد

سردفتر:یوسف بیات

آدرس:خاتم هرات خ امام کوی شرکت تعاونی - کد پستی: 8988146797
دفتر اسناد رسمی شماره 18مهریز در استان یزد

دفتر اسناد رسمی شماره 18مهریز در استان یزد

سردفتر:محمدجواد زارع گاریزی

آدرس:مهریزابتدای بلوار7تیر - کد پستی: 8981913338
دفتر اسناد رسمی شماره 43میبد در استان یزد

دفتر اسناد رسمی شماره 43میبد در استان یزد

سردفتر:محمد عزیزی بارجینی

آدرس:میبد خ امام م عدالت روبروی بانک کشاورزی - کد پستی: 8961813835
دفتر اسناد رسمی شماره 1یزد در استان یزد

دفتر اسناد رسمی شماره 1یزد در استان یزد

سردفتر:محمدحسین کریمی

آدرس:یزد - میدان باهنر - پلاک 758 - کد پستی: 8916978467
دفتر اسناد رسمی شماره 6یزد در استان یزد

دفتر اسناد رسمی شماره 6یزد در استان یزد

سردفتر:محمدولی راعی عزآبادی

آدرس:یزد ابتدای بلوار آزادشهر سمت راست - کد پستی: 8917331748
دفتر اسناد رسمی شماره 127اردکان در استان یزد

دفتر اسناد رسمی شماره 127اردکان در استان یزد

سردفتر:صدیقه صلاحی احمد آبادی

آدرس:یزد اردکان میدان شهدا جنب آژانس زرین طبقه همکف - کد پستی: 8951813177