فهرست دفاتر اسناد رسمی استان یزد (7621 مورد)


دفتر اسناد رسمی شماره 48یزد در استان یزد

دفتر اسناد رسمی شماره 48یزد در استان یزد

سردفتر:عاطفه اسدی

آدرس:یزد بلوار شهید دشتی رو به رو بانک تجارت حمیدیا
دفتر اسناد رسمی شماره 23تفت در استان یزد

دفتر اسناد رسمی شماره 23تفت در استان یزد

سردفتر:غلامرضا فلاح تفتی

آدرس:تفت میدان امام - کد پستی: 8991758793
دفتر اسناد رسمی شماره 27میبد در استان یزد

دفتر اسناد رسمی شماره 27میبد در استان یزد

سردفتر:سید وحید ضمیری هاشمیان

آدرس:میبد ابتدای خ طالقانی جنب بانک رفاه مرکزی - کد پستی: 8961614784
دفتر اسناد رسمی شماره 43میبد در استان یزد

دفتر اسناد رسمی شماره 43میبد در استان یزد

سردفتر:محمد عزیزی بارجینی

آدرس:میبد خ امام م عدالت روبروی بانک کشاورزی - کد پستی: 8961813835
دفتر اسناد رسمی شماره 96یزد در استان یزد

دفتر اسناد رسمی شماره 96یزد در استان یزد

سردفتر:طاهره رضایی ابرند آبادی

آدرس:یزد شاهدیه ابرندآبادخ امام جنب بانک سپه - کد پستی: 1111111111
دفتر اسناد رسمی شماره 114یزد در استان یزد

دفتر اسناد رسمی شماره 114یزد در استان یزد

سردفتر:مریم دهشیری

آدرس:یزد میدان امام علی بلوار جانباز جنب معاینه فنی - کد پستی: 8947157697
دفتر اسناد رسمی شماره 88یزد در استان یزد

دفتر اسناد رسمی شماره 88یزد در استان یزد

سردفتر:محمدحسین زاهدی

آدرس:یزد میدان دانش آموز بلوار جوان نبش کوچه 5 - کد پستی: 8917718194
دفتر اسناد رسمی شماره 72یزد در استان یزد

دفتر اسناد رسمی شماره 72یزد در استان یزد

سردفتر:فاطمه اره فروش

آدرس:یزد میدان شهدای محراب ابتدای بلوار دانشجو روبروی بانک ملت - کد پستی: 8916754465
دفتر اسناد رسمی شماره 116یزد در استان یزد

دفتر اسناد رسمی شماره 116یزد در استان یزد

سردفتر:صدیقه جلالی هامانه

آدرس:یزدبل17شهریورروبروی کبابی رجبی جنب فروشگاه 15خرداد - کد پستی: 8916964616
دفتر اسناد رسمی شماره 110یزد در استان یزد

دفتر اسناد رسمی شماره 110یزد در استان یزد

سردفتر:پیمان اسحاقیه

آدرس:یزدخ کاشانی ک دکترمسعودسمت راست - کد پستی: 8916769893