سفته به عنوان تضمین حسن انجام کار

پرسش

با سلام ٍ اگرازشخصی که برای اشتغال به صورت دایم یا موقت سفته برای تضمین بخواهند، قرارداد چگونه باید تنظیم شود؟

پاسخ مشاور

سلام بر شما.
این موضوع و جزییات آن کاملا به توافق دو طرف بستگی دارد. اما اگر واقعا برای تضمین سفته داده ‌می شود باید تا حد امکان ریزترین علت تضمین، کار ‌و تعهدات کسی که تضمین می دهد و رابطه طرفین و شرط دقیق و شیوه استفاده از تضمین در قرارداد نوشته شود، شرط از میان رفتن تضمین و‌ پایان اعتبار و امکان استفاده از آن پیش بینی نوشته شود و طرفین با ذکر  مشخصات و‌نشانی کامل قرارداد را امضا کنند. همچنین در صورت امکان قراداد به امضای دو شاهد شناخته شده با درج مشخصات آن ها برسد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.