پسری که بعد از دعوا با پدرش ترک خونه کرده آیا پدر تکلیفی به دادن نفقه بهش داره؟

پرسش

پدری که با پسرش دعواش شده و پسر گذاشته از خونه رفته دیگه تکلیفی به دادن نفقه اش داره؟

پاسخ مشاور

به سن فرزند بستگی دارد اگر زیر 18 سال تمام شمسی باشد بله.

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان