قرارداد استخدام و بیمه حوادث و مسوولیت

پرسش

آیا جهت سپردن امور بیرونی شرکت به کارمند، از جمله حمل بار با وسیله نقلیه کارمند، خرید بیرونی، انجام امور بانکی و ...، باید عنوانی در قرار داد اضافه شود؟ در این صورت کارفرما باید علاوه بر بیمه تامین اجتماعی، بیمه دیگری از جمله حوادث را انجام دهد؟ در صورت حادثه برای فرد و یا وسیله نقیله وی، آیا شرکت تعهدی دارد؟ ...

پاسخ مشاور

1-در حالت عادی عنوان قرارداد یا شرطی که اختیاراتی را به فردی واگذار می کند، تاثیری بر موضوع قرارداد ندارد؛

2-چون فرد مذکور به نمایندگی از شرکت این کار را می کند بهتراست حدود مسوولیت آن تعیین و دقیق نوشته شود؛

3-بیمه حوادث و مسوولیت می تواند پوشش خوبی برای مسوولیت شرکت کارفرما و حمایت از زیان دیده باشد؛

4- برای پیش گیری از هر مسوولیت مالی یا معنوی و یا جبران هر خطا یا حادثه غیرعمدی، ممکن است با توجه به رفتار عادی یا غیرعادی کارمند مسوولیت متوجه شرکت بشود یا نه. داشتن بیمه مناسب و تعیین دقیق حقوق و تکالیف طرفین بهترین روش است

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان