سند غیر رسمی ازدواج موقت

پرسش

آیا برای تنظیم دستی ازدواج موقت امضا شاهد هم ضروری است؟ یا فقط اگر زن و مرد بنویسند و امضا کنند کافی است؟

پاسخ مشاور

اصل بر این است که به منظور انعقاد هر گونه قرارداد یا عقدی می بایست شهودی ذیل آن را امضاء نمایند ولیکن وجود شهود فرع بر انعقاد عقود محسوب می شود. با این حال زوجین نکاح موقت ملزم به ذکر شهود مبنی بر صحت نکاح موقت در سند ازدواج خویش نمی باشند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.