آیا می توان ازدواج سفید را بعدا قانونی کرد؟

پرسش

به دلیل مخالفت شدید و بی دلیل خانواده نامزدم با ازدواج ما تصمیم گرفتیم که بدون انجام مراسم عقد و عروسی زندگی مشترکمان را شروع کنیم. حالا که از این ماجرا مدتی گذشته آیا می توانیم به رابطمان جنبه قانونی بدهیم؟ بصورتی که قانونا هم زن و شوهر شناخته شویم؟

پاسخ مشاور

به موجب ماده 1035ق.م که مقرر می کند « وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند ... بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند ...». با این حال رابطه زوجیت صرفاً به موجب عقد نکاح دائم یا موقت حادث می گردد و حقوق و تکالیف زوجین از تاریخ برقراری نکاح نسبت به یکدیگر جاری و ساری خواهد بود. در نتیجه پیش از آن هر گونه رابطه ای خارج از موارد ذکر شده، از قبیل ازدواج سفید یا روابط دوستانه دختر یا پسر، به هیچ وجه وجاهت شرعی و قانونی نداشته و طرفین رابطه پیش از ازدواج نسبت به یکدیگر دارای هیچ گونه حقوقی نمی باشند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.