راههای وصول مهریه چیست

پرسش

مهریه چگونه اجرا و وصول می شود؟راههای گرفتن مهریه چیست؟

پاسخ مشاور

به منظور مطالبه مهریه، زوجه دو مسیر را در پیش رو دارد: یا از طریق اجرای ثبت محل با معرفی اموالی از زوج نسبت به توقیف و فروش آن ها اقدام کند یا از طریق محاکم خانواده نسبت به مطالبه آن از اموال زوج یا در صورت فقدان دارایی به صورت اقساطی پرداخت گردد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.