مستشنیات دین چیست و چگونه می توان اموال مرد را برای مهریه توقیف کرد.

پرسش

مطابق قانون مستثنیات دین، در چه صورتی امکان توقیف اموال برای مهریه وجود دارد ؟

پاسخ مشاور

مستند به ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 94، مستثنیات دین شامل موارد ذیل می باشد « 1- محل سکونت در شأن زوج، 2- اثاثیه منزل در حد رفع حاجت، 3- آذوقه ، 4- کتب و ابزار علمی، 5- ابزار کار و پیشه، 6- تلفن ، 7- مبلغی از بابت اجاره محل سکونت». حال اگر اموال زوج مشمول این ماده باشد، نمیتوان توقیف آن ها اخذ نمود.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.