توقیف خودرو برای مهریه بدون اطلاع و مرد

پرسش

آیا زوجه می تواند خودروی شوهر را بدون اطلاع و حاضر شدن او در دادگاه برای مهریه توقیف کند

پاسخ مشاور

زوجه به منظور مطالبه مهریه خویش می تواند از طریق اجرای ثبت محل با معرفی خودروی مزبور اقدام به توقیف آن نماید و پیش از اجرای ثبت از طریق دفاتر ازدواج ملزم است به آدرس زوج ابلاغیه مطالبه مهریه ارسال تا به موجب مدتی که به ایشان اعطاء می گردد، بتواند مهریه ایشان را پرداخت کند که در صورت انقضای مدت مزبور با معرفی اموال زوج، مستند به سند ازدواج، اموال معرفی شده توقیف می گردد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.