تقسیط مهریه با وجود معرفی أموال مرد توسط همسر او

پرسش

در صورتی که زوجه از طریق اجرای ثبت از بابت مطالبه مهریه توقیف اموال زوج را گرفته باشد، آیا امکان دارد پرداخت مهریه اقساطی گردد؟

پاسخ مشاور

در صورت توانایی زوج برای پرداخت مهریه، نمی توان این امر را متصور شد که دادخواست اعسار ایشان مورد قبول قرار گیرد مگر اینکه ایشان با شیوه هایی نسبت به اخذ آن اقدام نموده باشد ولیکن در این صورت زوجه با مراجعه به دادگاه رسیدگی کننده به اعسار زوج، مستنداتی ارائه نماید تا تمکن مالی زوج را اثبات نماید تا اعسار صادره باطل گردد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.