آیا پس از فوت مادر و ازدواج مجدد پدر به پسر ارث تعلق می گیرد ؟

پرسش

در صورتی که مادر فوت نماید و فرزند پسری وجود داشته باشد، و پدر مجدد ازدواج نماید، آیا فرزند پسر از ارث یا طبقات وراث حذف می گردد؟

پاسخ مشاور

در پاسخ به این پرسش دو فرض قابل تصور است: نخست در صورتی که فرزند ملحق به مادر باشد، از پدر ارث نمی برد، و در صورتی که به هر دو ملحق باشد، به صرف ازدواج مجدد پدر فرزند از طبقات وراث حذف نمی گردد و کماکآن جزء وراث محسوب می گردد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.