گرفتن سه دانگ منزل بابت مهریه

پرسش

زوجه می تواند از بابت مطالبه مهریه سه دانگ از ملکی که متعلق به زوج می باشد را مطالبه نماید؟

پاسخ مشاور

در صورتی که توافقی حاصل شود که سهل ترین مسیر ممکن است، چنین امری قابل تحقق است و زوجه می تواند با معرفی ملک مزبور در صورتی که اعسار زوج اثبات نگردد و نیز جز مستثنیات دین زوج نباشد، نسبت به مطالبه مهریه خویش از آن اقدام کند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.