عدم توانایی در پرداخت پیش قسط مهریه

پرسش

اگر شوهر ناتوان در پرداخت پیش قسط مهریه زن باشد، وی بایست چه اقدامی انجام دهد؟

پاسخ مشاور

مستند به تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، در صورتی که مبلغ پیش قسط پرداخت مهریه به نحوی باشد که زوج قادر به پرداخت نباشد، می تواند دادخواست تعدیل اقساط (پیش قسط) مهریه را مطالبه تا محکمه متناسب با وضعیت زوج و نرخ تورم سالانه اقدامی مناسب انجام دهد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.