عدم تمکین زن و پرداخت مهریه توسط مرد

پرسش

در صورتی که عدم تمکین زن محرز گردد، در این صورت مرد از پرداخت مهریه معاف می گردد؟

پاسخ مشاور

عدم تمکین یا تمکین زوجه هیچ گونه ارتباطی با مطالبه مهریه ندارد و در صورتی که محرز گردد زوجه نسبت به زوج تمکین نمی کند موجبی بر معاف شدن زوج از پرداخت مهریه نمی شود.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.