اعسار از هزینه دادرسی

پرسش

سوال این است که امکان دارد قبل از تعیین وقت دادگاه اعسار از هزینه دادرسی، دادگاه واخواهی تعیین وقت شود؟

پاسخ مشاور

در هر مرحله از رسیدگی قضایی خواهان قادر است درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اقامه کند. حال اگر رأی غیابی صادر شده باشد و تعیین وقت آن صورت گیرد این امر هیچ گونه منافاتی با تعیین وقت رسیدگی به اعسار ندارد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.