درخواست اعسار پس از ابلاغ اجراییه

پرسش

با سلام؛ در یک دعوای مالی، رأی صادر و نیز اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد در فرصت ده روز ایشان هیچ گونه اعتراض یا درخواستی ارائه ندادند. و پس از گذشت مدت مقرر شده دادخواست اعسار دادند. حالا سؤالم این است که اجرای احکام می تواند محکوم به را از حقوق محکوم علیه برداشت کند؟ یا اینکه اجرای احکام تا تعیین تکلیف برداشت اعسار از هرگونه اقدام خودداری می نماید؟ حالا اگر اجرای احکام از حقوق کند تخلف است یا خیر؟

پاسخ مشاور

مستند به ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی محکوم علیه موظف است ظرف 10 روز از تاریخ صدور و ابلاغ اجرائیه نسبت به مفاد آن ترتیب اثر بدهد و در غیراینصورت در تاریخ مقرر صورت جامع از دارایی خویش ارائه دهد تا نسبت به درخواست اعسار ایشان اقدام شود. حال با عنایت به این که خارج از مهلت مقرر محکوم علیه اعتراض و دادخواست اعسار خویش را اقامه کرده که به آن ترتیب اثر نخواهند داد و از اموال معرفی شده محکوم علیه (حقوق ایشان) برداشت صورت می گیرد و این امر مطابق با قانون و هیچ گونه تخلفی صورت نگرفته است.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.