عدم تمکین زن با وجود پرداخت مهریه و تهیه مسکن از طرف مرد

پرسش

دختر خانم پس از عقد ازدواج، درخواست پرداخت مهریه و تهیه خونه کرده و گفته تا خواسته من برآورد نشه خونه شوهر نمیرم مشروط بر اینکه رابطه زناشویی نداشتند. آقا پسر گفته هم مهریه میدم و هم منزل تهیه می کنم. با این تفاسیر همچنان به منزل تهیه شده مراجعه نکرده. مرد چه کار می تواند انجام دهد؟

پاسخ مشاور

نهاد خانواده امری مقدس است و زوجین بایست تمامی تلاش خویش را در جهت معاضدت و تشدید مبانی خانواده بسیج نمایند. با این حال زوجه می توانسته تا مادامی که مهریه اش پرداخت نشده از حق حبس مهریه استفاده کند و هیچ گونه نقض قانون یا وقوع جرمی نبوده است. حال با این تفاسیر که زوجه همچنان با تحقق خواسته خویش مبنی بر پرداخت مهریه و تهیه منزل، نسبت به تمکین استنکاف نموده و خواهان جدایی است امری غیرمعمول رخ نداده است. در این صورت اگر زوج بتواند فریب و جهت باطنی زوجه مبنی بر صرفاً کسب درآمد از ازدواج که ماهیتی نامشروع دارد را اثبات کند؛ البته سیر اثبات این مسیر بسی بسیار دشوار است.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.