قبول نکردن شروط شوهر از طرف زن

پرسش

خانم و آقا دو سالی در عقد ازدواج هم هستند و با این حال خانم هم چنان باکره است. شش ماهی است که هیچ گونه رابطه ای وجود ندارد به این دلیل که آقا شروطی از قبیل منع تحصیل، از منزل خارج نشدن، رعایت پوشش چادر، منع از رفت و آمد با اقوام خانم را درخواست دکرده و خانم قبول نکرده است. در این شرایط خانم چه اقدامی انجام دهد؟

پاسخ مشاور

ابتدا به شروط ذکر شده از زوج پرداخت می شود، برخی از شروط حتی در صورت قید آن ها هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارند از قبیل از منزل خارج نشدن، منع رفت و آمد با اقوام که قید آنها هیچ گونه محدودیتی برای زوجه ایجاد نمی کند. حال با عنایت به اینکه در دوران عقد می باشند در صورت عدم تمکین زوجه نمی تواند خواستار نفقه خویش باشد مگر اینکه با وجود باکره بودن و عدم نزدیکی با آقا از حق حبس خود نسبت به مهریه استفاده کند تا در این صورت زوج ملزم به پرداخت نفقه زوجه باشد. حال اگر زوجه با وجود شرایط پیش آمده خواهان طلاق باشد، می تواند مستند به شروط بیان شده از سوی زوج و عدم پذیرش آن ها دادخواست طلاق اقامه کند و اگر نزدیکی ایجاد نشده باشد، می تواند نسبت به نصف مهریه اقدام کند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.