شوهرم بیماری روانی دارد

پرسش

در صورت اثبات بیماری روانی مرد، زن مستحق اقامه دعوای طلاق می باشد؟ اموال مشترک زوجین به زن تعلق می گیرد؟

پاسخ مشاور

مستند به 5 ماده 1130 قانون مدنی «ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید» این یکی از دلائل عسر و حرج زوجه را فراهم می کند و با عنایت به مستندات پزشکی زوجه می تواند دادخواست طلاق اقامه نماید تا پس از بررسی و صحت مدعای زوجه، رأی بر طلاق صادر شود. اموال مشترک زوجین در صورتی که شرطی در سند ازدواج یا خارج از سند ازدواج مبنی بر تنصیف دارایی قید شده باشد محقق می گردد ولیکن وسائل منزل عموماً آنان که عادتاً متعلق به مرد است به مرد و آنان که عادتاً متعلق به زن است به زن تعلق می گیرد. حال نسبت به استرداد جهیزیه زوجه نمی تواند قیمت آن ها را به روز تقویم کند و از زوج مطالبه نماید و می بایست هر آنچه را که هست را مسترد و مابقی را در صورت اثبات تقصیر زوج در تلف نسبت به قیمت به زوج مراجعه نماید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.