توقیف ماشین برای مهریه

پرسش

آیا خودروی سواری مرد مشمول مستثنیات دین قرار می گیرد و مانعی نسبت به توقیف آن از طریق اجرای ثبت وجود ندارد؟

پاسخ مشاور

در صورتی که خودروی سواری زوج برای تأمین معاش و درآمد زوج که منبع درآمد اصلی ایشان باشد، مورد استفاده قرار نگیرد، جزء مستثنیات دین نمی باشد و زوجه می تواند نسبت به توقیف و فروش آن اقدام کند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.