آیا برای رفع حق حبس باید کل مهریه را پرداخت کرد یا پرداخت نیم آن کافی است

پرسش

اگر خانم پیش از تمکین نسبت به حق حبس خویش اقدام کند، در صورت پرداخت تمام یا نصف مهریه می توان نشوز زن را اثبات نمود؟

پاسخ مشاور

به مجرد عقد زن مالک مهر می گردد؛ حال مشروط بر اینکه مهریه زن حال باشد می تواند تا نپرداختن کل مهریه از انجام وظائف قانونی و شرعی استنکاف نماید و زوج در صورتی که خواهان تمکین زوجه باشد بایست کل مهریه را پرداخت نماید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.