سریعترین راه گرفتن مهریه و طلاق چیست

پرسش

زن خواهان طلاق می باشد، ولیکن پیش از اقامه دعوای طلاق، قصد گرفتن مهریه نیز دارد؛ به منظور انجام آن چه مسیری را باید طی نمود؟

پاسخ مشاور

اقامه دعوای طلاق و مطالبه مهریه دو امری علیحده و مجزا محسوب می شود البته از ثمرات و اثرات عقد نکاح می باشد؛ حال در صورتی که زوجه خواهان طلاق می باشد و از حق مطالبه مهریه خود نمی گذرد، می تواند به موازات درخواست ها اقامه دعوی نماید تا در زمان نیز صرفه جویی شود؛البته مشروط بر این امر که دادخواست طلاق نامبرده دارای دلائل و قرائن متقن و محکمه پسندی باشد. حال زوجه می بایست ابتدا از طریق دفاتر خدمات قضایی نسبت به اقامه دعوای طلاق خویش با نگارش دادخواست متقن اقدام کند تا پس از تعیین شعبه و ارجاع به مشاوره خانواده نسبت به پذیرش دلائل زوجه از سوی محکمه تصمیم گیری صورت گیرد و نسبت به مطالبه مهریه زوجه می تواند از طریق اجرای ثبت محل با معرفی اموالی از زوج نسبت به مطالبه مهریه خویش اقدام یا در صورتی که زوج اموالی در حال حاضر ندارد از طریق دفاتر خدمات قضایی و تنظیم دادخواست مطالبه مهریه نسبت به مطالبه مهریه خویش از مرجع صالح قضایی نیز اقدام کند تا به موازات یکدیگر مورد رسیدگی قرار گیرد. این نکته لازم به ذکر است که دعوای طلاق منافاتی با دعوای مطالبه مهریه ندارد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.