مرد تا رسیدگی به اعسار جلب نشود

پرسش

سلام مرحمت بفرمایید پاسخ دهید؛ اگر پیش از رسیدگی به تقاضای اعسار مرد که ملزم به معرفی و احضار شهود مطلع از وضعیت معیشتی و درآمدی نامبرده هستند، خانم حکم جلب از بابت عدم پرداخت مهریه خویش را بگیرد و نسبت به جلب مرد اقدام کند آیا راهی در جهت تعلیق یا ابطال جلب صورت گرفته وجود دارد؟

پاسخ مشاور

در صورتی که پیش از پذیرش اعسار مرد، خانم از بابت مطالبه مهریه خویش نسبت به جلب زوج اقدام کند، مرد می تواند با نگارش لایحه مبنی بر تقاضای دستور موقت نسبت به رفع جلب تا رسیدگی ماهوی به اعسار و تودیع(دادن) تأمین یا وثیقه ای از جهت پرداخت خسارات احتمالی خانم اقدام یا به موجب ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور قرار اناطه را داشته باشد « هر گاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود....».

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.