ناکل سوگند کیست؟

پرسش

بفرمایید ناکل سوگند را چه کسی گویند؟

پاسخ مشاور

در صورتی که خواهان تقاضای اتیان سوگند خوانده را کند، و خوانده از اتیان سوگند امتناع کند، ایشان را ناکل سوگند گویند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.