خیار تدلیس چیست؟

پرسش

در چه صورتی می توان از خیار تدلیس استفاده کرد؟

پاسخ مشاور

اگر یکی از طرفین معامله به موجب اقدامات طرف دیگر معامله در خرید یا فروش مالی یا هر عقد معوض دیگر فریب خورد، این را مشمول خیار تدلیس می دانند و شخص فریب خورده می تواند آن قرارداد را فسخ کند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.