ملکی که به زنم بدون دریافت پول انتقال داده ام بعد از فوتش مادرشم ارث می برد؟

پرسش

سلام من در زمان حیات زنم، یک منزل مسکونی به نام ایشون کردم و پولی دریافت نکردم، حالا این ملک جزء اموال ایشان است و وارثانش من شوهرش، یک فرزند پسر و مادرش هست، با این توضیح که ملک اساساً برای من هست، مادرش ارث میبره؟

پاسخ مشاور

این که شما ملک را در زمان حیات همسرتان تبرعاً به ایشان انتقال داده اید دلیل بر این نمی شود که شما همچنان مالک آن هستید بلکه هبه با فوت متهب دیگر قابل رجوع نیست و ملک مزبور مشمول ماترک متوفی محسوب و مادر ایشان به نسبت قدر السهم یعنی یک ششم از اموال ایشان ارث می برد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.