چک

پرسش

با سلام من یک چک سفید امضا به شخصی دادم بابت تضمین و او هم چک من با همان تضمین به شخص سوم میدهد طرف بدون هماهنگی مبلغ 200 میلیون میزند و اقامه دعوا بعد دادگاه او را مستحق دریافت چک نمیداند و به نفع من حکم قطعی صادر میشود. حالا بعد از چندین سال اومده دوباره از من و کسی که چک را بهش داده دادخواست مطالبه وجه چک کرده ایا قانونی است دوباره مجدد برای همین چک اقدام کند ممنون

پاسخ مشاور

به موجب رأی صادره که از اعتبار امر مختومه برخوردار است، اگر خواهان و موضوع دعوا همان باشد، می توانید به رأی پیشین استناد تا دادگاه قرار رد دعوا را صادر کند و پیشنهاد می شود نسبت به دادخواست استرداد چک علیه نامبرده اقدام شود.

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان