برای شکایت مزاحمت کجا باید برم؟

پرسش

سلام. در چند متری خانه ما مغازه عطاری هست که اقدام به روغن گیری و آسیاب با دستگاه های پر سر و صدا کرده و آسایش را از ما گرفته. این کار را در همه روزها از جمله جمعه و تا ده شب انجام میدهد. برای شکایت از او به کجا باید مراجعه کرد یا تماس گرفت؟

پاسخ مشاور

می توانید علیه نامبرده از بابت مزاحمت ایجاد کرده، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شکوائیه مزاحمت مطرح کنید.

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان