چگونگی تنظیم اظهارنامه

پرسش

با سلام و احترام اینجانب قصد تنظیم یک اظهارنامه برای همسایه‌ی مزاحم خود دارم و برای تنظیم آن به مشورت احتیاج دارم.

پاسخ مشاور

خواسته خود را در اظهارنامه تنظیم و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به نشانی مخاطب اظهارنامه ارسال کنید.

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان