منظور از مال مشاعی چیست؟

پرسش

سلام وقت بخیر منظور از ملک مشاعی در ارث شخص متوفی چیست؟

پاسخ مشاور

ماترکی که از متوفی بجا می ماند، میان وراث در حکم مال مشاعی است و هیچ یک از وراث حق دخل و تصرف بدون اذن و اجازه سایرین ندارد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.