اعسار و تقسیط محکوم به

پرسش

با سلام سال گذشته 30 دی نامه رای اعسار صادر و 30 بهمن قطعی می شد اما طرف پرونده پیگیری نکرده و پرونده 5 تیر ماه سالجاری به اجرای احکام ارجاع و ثبت می شود هفته گذشته خواهان به اجرای احکام مراجعه و مطالبه اقساطش را از همان صدور رای دی ماه سال گذشته نموده ایا ماده و یا تبصره ای برای پرداخت دیون حالشده از تاریخ تشکیل پرونده اجرای احکام دارد یا خیر؟

پاسخ مشاور

از زمانی که اجرائیه پرداخت اقساط محکوم به صادر شده است، از آن زمان اگر تاخیری در پرداخت اقساط صورت گرفته باشد، دیون معوقه حال محسوب می شود. 

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان