ادعای افترا

پرسش

سلام .بارها از چشمی در دیدیم که خانم همسایه پایین در نبود خانم همسایه طبقه ما وارد خانه اش شد با واسطه مرد همسایه طبقه ی ما بنده به این خانم اطلاع دادم که دیده ام این اتفاقات در نبود شما رو الان خانم همسایه پایین از بنده به تهام افترا و توهین و تهمت شکایت کرده . من در جلسه شورای حل اختلاف چه بگویم من واقعیت رو عنوان کردم. شاهدم هم همسرم هستند؟

پاسخ مشاور

ماهیت شکایت را به کل انکار کنید.

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان