میزان مواد مخدر مکشوفه

پرسش

تا چه مقدار تریاک برای مصرف شخصی همراه باشد. قاضی زیاد سخت نمیگیرد و جرم نیست؟

پاسخ مشاور

از یک گرم تا صدها کیلو در قانون مجازات پیش بینی شده است و به تناسب مقادیر مکشوفه درجات مجازات تشدید می یابد. 

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.