عدم صدور پروانه ساختمانی

پرسش

شهرداری از صدور پروانه ساختمانی به بهانه اینکه کاربری ملک باغ است ( در داخل محدوده شهر ) خودداری می کند واین در حالی است که به لحاظ نداشتن اب ( خشک شدن قنات مربوط ) هیچ اثاری از باغ باقی نمونده و زمینی است خشک و دارای دیوار سیمانی ، حال ایا باید الزام شهرداری را از دادگاه بخواهیم ویا به دیوان عدالت اداری مراجعه کنیم؟

پاسخ مشاور

مطابق با قانون دیوان عدالت اداری 1402، شما بایست درخواست خود را به شهرداری دهید که چون زمین در محدوده شهری است، پرونده شما به کمیسیون ماده صد شهرداری ارجاع شود. سپس پس از صدور حکم، اگر اعتراضی داشتید می توانید نسبت به آن حکم صادره به دیوان عدالت اداری شکایت کنید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.