مدیون اگر اعسارش رد بشه، میتونه دوباره اعسار بده؟

پرسش

سلام وقت بخیر سؤالم این است که اگر بدهکار سفته اعسار بده، قبول نشه، میتونه مجدد اعسار بده؟

پاسخ مشاور

مانعی برای اعسار مجدد مدیون وجود ندارد ولیکن این چنین نیست که اگر اعسارش رد شد، دوباره درخواست اعسار دهد، منظور این است که بعلت نداشتن جلب شود و بعد از مدتی مجدد اعسار دهد.

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان