دفتر کارگزاری بیمه تامین اجتماعی شعبه 1قائمشهر

دفتر کارگزاری بیمه تامین اجتماعی شعبه 1قائمشهر

مسئول: محمد قلی احمدی
شماره کارگزاری: 78
استان: مازندران
شهر:
تلفن: 011- 42077518
آدرس:

نمایه مشاغل حقوقی سایت صلح؛ مرجع حقوقی ایران به صورت دوره ای بروز رسانی می شوند. با این وجود این امکان وجود دارد که در فواصل بروز رسانی مجوزها و وضعیت شغلی برخی از متخصصین درج شده در وبسایت دستخوش تغییر شده باشد. بنابراین از شما خواهشمندیم هنگام مراجعه به متخصصین از صحت و تمدید مجوزهای شغلی مربوطه اطمینان حاصل فرمایید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در این مورد برعهده نمی گیرد.