انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
  • آدرس:
    تهران، اوین، ابتدای بلوار دانشجو، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان فناوری و اطلاعات، طبقه همکف، مرکز نشر آثار علمی دانشگاه