مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه

مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه
  • استان:
  • شهر:
  • تلفن:
  • ایمیل:
  • وبسایت:
  • بازدید:3803
  • آدرس:
    دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه چمران، بزرگراه یادگار امام، بعد از خروجی اوین درکه، ساختمان پژوهشگاه قوه قضاییه تلفن: 22091870 و 22092061