دفاتر ازدواج و طلاق شهر بانه

دفتر ازدواج و طلاق شماره 120بانه در استان کردستان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 120بانه در استان کردستان

سردفتر:سیدمحمدصالح سمیعی

آدرس:خیابان سلیمان بگ کوچه گوله سوره 11. - کد پستی: 6691854547
دفتر ازدواج و طلاق شماره 209بانه در استان کردستان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 209بانه در استان کردستان

سردفتر:ناصر سبحانی

آدرس:بانه-گلشهرفاز یک-خیابان هنرستان-ابتدای بلوارمهارت - کد پستی: 6691883941
دفتر ازدواج و طلاق شماره 21بانه در استان کردستان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 21بانه در استان کردستان

سردفتر:محمد عباسی

آدرس:بانه خ ابراهیمی - کد پستی: 6691833665
دفتر ازدواج و طلاق شماره 22بانه در استان کردستان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 22بانه در استان کردستان

سردفتر:عبداله حیدری

آدرس:نمشیربانه آخر بلوار سردشت کوچه نرمین3 جنب مسجد اقبالی - کد پستی: 6691114671
دفتر ازدواج و طلاق شماره 137بانه در استان کردستان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 137بانه در استان کردستان

سردفتر:عبدالرحمان خدائی

آدرس:کردستان، شهرستان بانه، خیابان شهید مطهری، جنب مسجد رسالت، کوچه شکوفه 2، پلاک 1، منزل امام جمعه - کد پستی: 6691766661

دفاتر اسناد رسمی شهر بانه

دفتر اسناد رسمی شماره 14بانه در استان کردستان

دفتر اسناد رسمی شماره 14بانه در استان کردستان

سردفتر:محمد بهاری

آدرس:بانه میدان امام ابتدای خیابان صلاح الدین شمالی - کد پستی: 6691633138
دفتر اسناد رسمی شماره 73بانه در استان کردستان

دفتر اسناد رسمی شماره 73بانه در استان کردستان

سردفتر:طاهر خلیلی

آدرس:بانه بلوار هیمن پایینتر از آتش نشانی ساختمان ولایت کمیته امداد - کد پستی: 6691737849
دفتر اسناد رسمی شماره 76بانه در استان کردستان

دفتر اسناد رسمی شماره 76بانه در استان کردستان

سردفتر:محمد سعیدی

آدرس:بانه - ابتدای بلوار سردشت چهار راه اول ( چراغ قرمز ) پایین تر از مسجدحضرت اسماعیل (ع) - کد پستی: 6691993391
دفتر اسناد رسمی شماره 54بانه در استان کردستان

دفتر اسناد رسمی شماره 54بانه در استان کردستان

سردفتر:شرمین سهرابی نوسود

آدرس:بانه خ ساحلی دفتر اسناد رسمی 54 بانه - کد پستی: 6691874457
دفتر اسناد رسمی شماره 13بانه در استان کردستان

دفتر اسناد رسمی شماره 13بانه در استان کردستان

سردفتر:محمد نژاد عزیزی

آدرس:بانه ، میدان امام ، بالاتر از داروخانه مرکزی - کد پستی: 6691814876

دفاتر پلیس+10 شهر بانه

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 8718751بانهاستان کردستان

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 8718751بانهاستان کردستان

آدرس:کردستان - بانه - کردستان -بانه -میدان امام - خ صلاح الدین ایوبی شمالی بالاتر از مخابرات قدیم ابتدای بلوار بابوس

کلانتری های شهر بانه

کلانتری 11 بانه استان کردستان

کلانتری 11 بانه استان کردستان

آدرس:شهرستان بانه - خ بیمارستان
کلانتری 12 بانه استان کردستان

کلانتری 12 بانه استان کردستان

آدرس:شهرستان بانه - بلوار سردشت جنب منازل سازمانی
بخش نمشیر بانه استان کردستان

بخش نمشیر بانه استان کردستان

آدرس:کیلومتر 12 بانه به سردشت - روستای زرواو
بخش ننور بانه استان کردستان

بخش ننور بانه استان کردستان

آدرس:کیلومتر 7 بانه به سردشت - روستای بوئین
بخش آلوت بانه استان کردستان

بخش آلوت بانه استان کردستان

آدرس:کیلومتر 20 بانه - روستای آرمرده