فهرست دفاتر اسناد رسمی شهر بیرجند (7622 مورد)


دفتر اسناد رسمی شماره 3بیرجند در استان خراسان جنوبی

دفتر اسناد رسمی شماره 3بیرجند در استان خراسان جنوبی

سردفتر:غلامعلی خالقی

آدرس:بیرجند خیابان توحید بین توحید 2 و 4 پلاک 56 طبقه اول
دفتر اسناد رسمی شماره 5بیرجند در استان خراسان جنوبی

دفتر اسناد رسمی شماره 5بیرجند در استان خراسان جنوبی

سردفتر:حسن زنگوئی

آدرس:بیرجند - ضلع غربی بلوارصیاد شیرازی واحد 87 دفتریار محسن اعزامی 09155614290 - کد پستی: 9719614131
دفتر اسناد رسمی شماره 7بیرجند در استان خراسان جنوبی

دفتر اسناد رسمی شماره 7بیرجند در استان خراسان جنوبی

سردفتر:مینا اربابی

آدرس:بیرجند : میدان شهدا ، به سمت خیابان دانشگاه ، سمت چپ ، روبروی مدیریت بانک کشاورزی - کد پستی: 9716713683
دفتر اسناد رسمی شماره 2بیرجند در استان خراسان جنوبی

دفتر اسناد رسمی شماره 2بیرجند در استان خراسان جنوبی

سردفتر:مهدی خراشادی زاده

آدرس:بیرجند خیابان ابوذر جنب درب شهرداری - کد پستی: 9716614118
دفتر اسناد رسمی شماره 4بیرجند در استان خراسان جنوبی

دفتر اسناد رسمی شماره 4بیرجند در استان خراسان جنوبی

سردفتر:محمود یعقوب نژاد

آدرس:بیرجند خیابان جمهوری اسلامی- جمهوری اسلامی17 - کد پستی: 9715713888
دفتر اسناد رسمی شماره 16بیرجند در استان خراسان جنوبی

دفتر اسناد رسمی شماره 16بیرجند در استان خراسان جنوبی

سردفتر:مجتبی خدای

آدرس:بیرجند خیابان جمهوری اسلامی نبش جمهوری 21طبقه فوقانی صرافی مقابل پارکینگ - کد پستی: 9718868375
دفتر اسناد رسمی شماره 8بیرجند در استان خراسان جنوبی

دفتر اسناد رسمی شماره 8بیرجند در استان خراسان جنوبی

سردفتر:ناصر محمودی

آدرس:بیرجند -خیابان مدرس - مدرس 8 روبروی سهام عدالت - کد پستی: 9718644491
دفتر اسناد رسمی شماره 15بیرجند در استان خراسان جنوبی

دفتر اسناد رسمی شماره 15بیرجند در استان خراسان جنوبی

سردفتر:سیدابوالحسن عمادی

آدرس:بیرجند خیابان مدرس بیست متری دوم شرقی جنب حسینیه گازاریها پلاک 83 - کد پستی: 9713613461
دفتر اسناد رسمی شماره 10بیرجند در استان خراسان جنوبی

دفتر اسناد رسمی شماره 10بیرجند در استان خراسان جنوبی

سردفتر:اکبر لشکری

آدرس:بیرجند خیابان مدرس بیست متری دوم غربی - کد پستی: 9713743944
دفتر اسناد رسمی شماره 18بیرجند در استان خراسان جنوبی

دفتر اسناد رسمی شماره 18بیرجند در استان خراسان جنوبی

سردفتر:حسن امیری پور

آدرس:بیرجند -خیابان معلم _معلم16پلاک 1 - کد پستی: 9717694957