فهرست دفاتر اسناد رسمی شهر تنکابن (7623 مورد)


دفتر اسناد رسمی شماره 155تنکابن در استان مازندران

دفتر اسناد رسمی شماره 155تنکابن در استان مازندران

سردفتر:محسن عسگری راد

آدرس:تنکابن ابتدای بلوارشیرودی روبروی بانک پارسیان - کد پستی: 1448983673
دفتر اسناد رسمی شماره 288تنکابن در استان مازندران

دفتر اسناد رسمی شماره 288تنکابن در استان مازندران

سردفتر:وحید رضا فقیه نصیری

آدرس:تنکابن بین م امام و م شیرودی خ امام روبروی دبیرستان 17 شهریور مجتمع کیان بلوک یک - کد پستی: 4681973763
دفتر اسناد رسمی شماره 99تنکابن در استان مازندران

دفتر اسناد رسمی شماره 99تنکابن در استان مازندران

سردفتر:سید سیاوش خاک سرشت

آدرس:تنکابن جمهوری تقاطع انتقال خون روبروی بانک مسکن شعبه شهیدشیرودی ساختمان فراز طبقه همکف واحد1 - کد پستی: 4681645456
دفتر اسناد رسمی شماره 6تنکابن در استان مازندران

دفتر اسناد رسمی شماره 6تنکابن در استان مازندران

سردفتر:علیرضا بهزادی

آدرس:تنکابن خ امام ساختمان کیان بلوک 1ط1واحد1 - کد پستی: 4681973855
دفتر اسناد رسمی شماره 302تنکابن در استان مازندران

دفتر اسناد رسمی شماره 302تنکابن در استان مازندران

سردفتر:علیرضا موزونی

آدرس:تنکابن خ جمهوری میدان شهدا ساختمان مینوفر طبقه اول واحد 2 - کد پستی: 4681669599
دفتر اسناد رسمی شماره 109تنکابن در استان مازندران

دفتر اسناد رسمی شماره 109تنکابن در استان مازندران

سردفتر:عسل پاک دامن شهری

آدرس:تنکابن خ جمهوری 3 راه خرم آباد روبروی مخابرات - کد پستی: 4681617693
دفتر اسناد رسمی شماره 136تنکابن در استان مازندران

دفتر اسناد رسمی شماره 136تنکابن در استان مازندران

سردفتر:بیژن شیرود میرزایی

آدرس:تنکابن خ طالقانی ساختمان پردیس ط 2 - کد پستی: 4681848559
دفتر اسناد رسمی شماره 1تنکابن در استان مازندران

دفتر اسناد رسمی شماره 1تنکابن در استان مازندران

سردفتر:عزت اله اصغریان

آدرس:تنکابن خ طالقانی مجتمع تجاری پدرام ط همکف - کد پستی: 4681846641
دفتر اسناد رسمی شماره 257تنکابن در استان مازندران

دفتر اسناد رسمی شماره 257تنکابن در استان مازندران

سردفتر:عارف معصومی پرشکوهی

آدرس:تنکابن خ علامه ساختمان دکتر کاظمی طبقه اول واحد1 - کد پستی: 4681844945