فهرست کلانتری ها و پاسگاه های شهر کردکوی (2767 مورد)


کلانتری مرکز کردکوی استان گلستان

کلانتری مرکز کردکوی استان گلستان

آدرس:شهرستان کردکوی ، خ شهید بهشتی بعد از یکشنبه بازار
پاسگاه سدن رستاق شرقی کردکوی استان گلستان

پاسگاه سدن رستاق شرقی کردکوی استان گلستان

آدرس:کیلومتر 7 جاده قدیم کرد کوی به گرگان، روستای بالاجاده
پاسگاه سدن رستاق غربی کردکوی استان گلستان

پاسگاه سدن رستاق غربی کردکوی استان گلستان

آدرس:کیلومتر 15 جاده کرد کوی به گرگان و ساری، روستای یساقی