دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر کردکوی

دفتر خدمات الکترونیک قضایی کردکوی شماره 96324007 در استان گلستان

دفتر خدمات الکترونیک قضایی کردکوی شماره 96324007 در استان گلستان

آدرس:- خیابان شهیدبهشتی - جنب بانک ملی مرکزی - مجتمع تجاری افضلی - طبقه اول - :

دفاتر ازدواج و طلاق شهر کردکوی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 13کردکوی در استان گلستان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 13کردکوی در استان گلستان

سردفتر:نورالدین صالحی یانه سری

آدرس:خ ولیعصر،نبش کوچه ملک الشعرا بهار - کد پستی: 4881944777
دفتر ازدواج و طلاق شماره 11کردکوی در استان گلستان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 11کردکوی در استان گلستان

سردفتر:یزدان فغانی

آدرس:خ شهید بهشتی -پاساژ رویال - کد پستی: 4881868137
دفتر ازدواج و طلاق شماره 242کردکوی در استان گلستان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 242کردکوی در استان گلستان

سردفتر:سید اسماعیل موسوی صنمی

آدرس:خ ولیعصر- طبقه فوقانی عکاسی حامد - کد پستی: 4881715849
دفتر ازدواج و طلاق شماره 10کردکوی در استان گلستان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 10کردکوی در استان گلستان

سردفتر:علی کیاء

آدرس:خ ولیعصر(عج)-کوچه عدالت دوم - انتهای بن بست - کد پستی: 4881957611

دفاتر اسناد رسمی شهر کردکوی

دفتر اسناد رسمی شماره 11کردکوی در استان گلستان

دفتر اسناد رسمی شماره 11کردکوی در استان گلستان

سردفتر:امیرحسین لیاقی

آدرس:کردکوی خ ولیعصرط فوقانی موسسه سینا - کد پستی: 4881743515
دفتر اسناد رسمی شماره 34کردکوی در استان گلستان

دفتر اسناد رسمی شماره 34کردکوی در استان گلستان

سردفتر:

آدرس:کردکوی خ ولیعصرجنب بانک کشاورزی طبقه فوقانی داروخانه دکتر کبیری - کد پستی: 4881953984
دفتر اسناد رسمی شماره 23کردکوی در استان گلستان

دفتر اسناد رسمی شماره 23کردکوی در استان گلستان

سردفتر:کامران زاهد

آدرس:کردکوی خ ولیعصر (ع)روبروی بانک صادرات مرکزی - کد پستی: 4881715575
دفتر اسناد رسمی شماره 94کردکوی در استان گلستان

دفتر اسناد رسمی شماره 94کردکوی در استان گلستان

سردفتر:مهدی غلامی

آدرس:کردکوی خ ولیعصر نبش کوچه حجتی - کد پستی: 4881956766
دفتر اسناد رسمی شماره 121کردکوی در استان گلستان

دفتر اسناد رسمی شماره 121کردکوی در استان گلستان

سردفتر:اسماعیل محمدی

آدرس:کردکوی خ ولیعصر بالاتر از بانک صادرات - کد پستی: 4881947946

کلانتری های شهر کردکوی

کلانتری مرکز کردکوی استان گلستان

کلانتری مرکز کردکوی استان گلستان

آدرس:شهرستان کردکوی ، خ شهید بهشتی بعد از یکشنبه بازار
پاسگاه سدن رستاق شرقی کردکوی استان گلستان

پاسگاه سدن رستاق شرقی کردکوی استان گلستان

آدرس:کیلومتر 7 جاده قدیم کرد کوی به گرگان، روستای بالاجاده
پاسگاه سدن رستاق غربی کردکوی استان گلستان

پاسگاه سدن رستاق غربی کردکوی استان گلستان

آدرس:کیلومتر 15 جاده کرد کوی به گرگان و ساری، روستای یساقی