بسمه تعالی

بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت .......................................................................  با مسئولیت محدود  به شماره ثبت ..................................  دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت ............   مورخ ........................   و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت ...............  در محل قانونی شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع فوق العاده

دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

 

هیئت مدیره

 

تذکرات:

1-   کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

2-   رعایت فاصله دعوت حداقل 10 روز حداکثر 40 روز.

3-   تاریخ و ساعت و محل دعوت کاملاً مشخص گردد.

4-   موارد قابل آگهی در روزنامه کثیرالانتشار مربوط به همان شرکت درج و آگهی شود.

5-   دستور جلسه مشخص گردد.

6-   مقام دعوت کننده مشخص گردد.

7-  طی دو صورتجلسه جداگانه تغییرات اعلام و پذیرش گردد.

8-کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

9- جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

 

 

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.