این قرارداد فی مابین آقای /خانم ........................... بعنوان .................... شرکت ......................... به نشانی: ............................................ و کد پستی ...................................................... که من بعد در این قرار داد «کارفرما» نامیده می شود از یک طرف

و آقای ............................... فرزند ........................ دارای کدملی ..................................... به نشانی: ........................................................ کد پستی ..................................................... و شماره همراه................................ و شماره ثابت ............................................ که در این قرارداد بازاریاب نامیده می شود از طرف دیگر طبق شرایط زیر منعقد می شود.

1-وظیفه بازاریاب فقط معرفی کالا و خدمات این دفتر خواهد بود و وی حق دریافت هیچگونه وجهی را از مشتری نخواهید داشت.

2- داشتن نمونه کالا در صورت داشتن مشتری به صورت امانت بلامانع است. برای اطمینان کامل و با توجه به متغیر بودن قیمت ها بازار یاب می باست حتما قبل از اعلام قیمت قطعی به مشتریان خود، بهای آنها را با تلفن شماره ……………… از دفتر استعلام نماید.    

3- در هنگام تماس  با دفتر شرکت اعلام کد همکاری، الزامی است .    

4- مدت این همکاری بصورت آزمایشی به مدت یک ماه از تاریخ  فوق الذکر می باشد .    

5- قبل از مراجعه مشتریان به دفتر ، لازم است تا بازاریاب اسامی آنان را به مسئول دفتر اعلام کنید تا پورسانت آن به حساب وی منظور گردد .   

6- درآمد حاصل از ارائه خدمات یا فروش کالا به مشتریان  ، مطابق با .......درصد از کل مبلغ فروش میباشد که پس از ارائه خدمات و پایان کار به حساب بازاریاب  به شماره /  شماره کارت...........................نزد بانک.............واریز خواهد شد .  

7-  بازاریاب در طول دوره کار موظف به رعایت کلیه شئونات اخلاقی و اسلامی و  پذیرش محل انجام  کار طبق نظر شرکت و رعایت ساعت کاری  است. 

8- یک فقره سفته / چک شماره …………………… به مبلغ .............. ریال به عنوان تضمین حسن اجرای تعهدات بازاریاب به مسئول دفتر تحویل داده شده است و آقای/ خانم ………………………………… بازاریاب ،  با کد شماره ………………… تمام موارد فوق را با دقت در صحت وسلامت عقل خوانده ، و متعهد به انجام آنها بوده و اعلام می دارد و اجازه می دهد و رضایت دارد که در صورت رعایت نکردن هر کدام از بندهای فوق از محل سفته / چک فوق به نفع شرکت ……………………………جبران خسارت شود .

- این قرارداد رابطه استخدامی میان بازاریاب و شرکت بوجود  نمی آورد .

 

                     امضا و اثر انگشت بازاریاب  .......................                            امضا و اثر انگشت  نماینده شرکت ………..........

 

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.